ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
Kontaktní adresa
 
PODŘIPSKÉ MUZEUM
Náměstí Jana z Dražic 101
413 01 Roudnice n. Labem
tel.: 416 810 761
 
 
Otevírací doba
 
říjen-květen
po: zavřeno
út-pá: 10.00-16.00
12.00-12.30 - polední přestávka
so-ne: zavřeno
Prohlídky v sobotu a v neděli jsou možné pro skupiny od 5 osob po tel. objednání!
 
červen
po: zavřeno
út-pá: 10.00-16.30
12.00-12.30 - polední přestávka
so: 13.00-17.00
ne: zavřeno
 
červenec-září
po: zavřeno
út-pá: 10.00-16.30
12.00-12.30 - polední přestávka
so-ne: 13.00-17.00
 
Vstupné
 
základní: 40 Kč
snížené: 30 Kč (děti, studující, důchodci)
volné: děti do 6 let, držitelé karet ISIC, ITIC, AMG
vstupné do roudnických památek v rámci komentovaných prohlídek Podřip. muzea pro veřejnost a roud. školy: viz tabulka
 
 
               

 

 

 
Vítejte na stránkách Podřipského muzea
v Roudnici nad Labem
                   
 

Důležité sdělení

Vážení kolegové a přátelé,
letos otevřeme kurs Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury. Kurs bude zdarma a proběhne stejným systémem jako minulý rok. Během zimního i letního semestru proběhnou celkem 4 sezení po 90 minutách. Termíny prvního semestru jsou: 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12. Sejdeme se v Podřipském muzeu vždy v 10.00 hodin. Prosíme, napište nám, kdo má o kurs závazně zájem, abychom dopředu znali počet účastníků. Písemné přihlášky nejsou nutné! Ostatní kurzy mohou probíhat v následujících obdobích.

Přednáška plk. Stehlíka "80 let od Mnichovské dohody" se koná v úterý 25. 9. 2018 v přednáškovém sále Městské knihovny E. Špindlera od 17. hodin. Rezervace míst na emailu podripskemuzeum@seznam.cz, nebo v pokladně muzea. Cena vstupenky: 60/50 Kč.

                   
 
 
  Aktuální výstavy
                   
     
 

   

Česká společnost od Mnichova k válce

Putovní panelová výstava věnovaná připomínce Mnichovské dohody, od níž v letošním roce uplynulo již 80 let. Výstavu zapůjčil Ústav pro studium totalitních režimů. Doprovodným programem bude přednáška na stejné téma, kterou prosloví plk. Eduard Stehlík a která proběhne v úterý 25. září 2018 od 17. hodiny. Místo bude upřesněno. Bližší informace viz přehled kulturních programů města.

     
     
 

   

Lví silou, vzletem sokolím

Toto známé sokolské heslo je názvem výstavy, kterou budete moci zhlédnout od 16. června do 8. září 2018 v Podřipském muzeu. Koná se u příležitosti 150. výročí vzniku Tělocvičné jednoty Sokol v Roudnici nad Labem. K vidění budou zejména unikátní a dosud nezveřejněné fotografie, cvičební pomůcky, prapory, kroniky, nebo např. vzácný film z župního sletu v Roudnici n. L. roku 1938. (Filip Uzel)

Program vernisáže 15. 6. 2018:

- Lví silou, vzletem sokolím - Sbor Sokola Cítov,
- Přivítání starostou jednoty br. Válkem,
- Pozdrav zástupce Podřipského muzea - Mgr. Trefná,
- Hoj vzhůru pestrý sokole - Sbor Sokola Cítov,
- Projev o historii sokolských archiválií v Rci - Uzel,
- Za sokolským praporem - Sbor Sokola Cítov,
- Volná prohlídka výstavy.

     
     
 
     
  Muzejní besedy, workshopy a komentované prohlídky
   
     
 

   

80 let od Mnichovské dohody

Přednáška plk. Eduarda Stehlíka věnovaná významnému historicko-politickému milníku obeznámí s dohodou mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraničních území Československa Německu. Ve všech jazykových verzích byla podepsána 30. září 1938. Představovala ve své době vyvrcholení snah Adolfa Hitlera rozbít demokratické Československo, což bylo jedním z jeho postupných cílů k ovládnutí Evropy.

     
     
 

   

Předznámkové dopisy v okrese Litoměřice

Přednáška numismatika Ladislava Helcla věnovaná historii poštovnictví v tehdejším okrese Litoměřickém. Přednáška z cyklu Zajímavosti numismatiky a příbuzných oborů a cyklu Milníky stoletých dějin.

     
     
 

   

Milníky stoletých dějin

Podřipské muzeum připravilo pro veřejnost cyklus přednášek, výstav a workshopů věnovaných stoletému výročí vzniku Československé republiky a také významnému regionálnímu výročí, kterým je jedno století od úmrtí Ervína Špindlera, roudnického starosty a českého politika. Kromě akcí spojených se vznikem republiky jsou do cyklu zahrnuty i takové, které připomínají významné momenty roudnické historie, přesahující podřipský region a mající význam v rámci nadregionální historie, kultury či politiky.

     
     
 

   

Prohlídky židovského hřbitova

Podřipské muzeum od úterý 18. srpna 2014 zahrnulo do svých nabídek pro veřejnost i komentované prohlídky židovského hřbitova nacházejícího se v Třebízského ulici. Nabídka možnosti zpřístupnit tyto prostory vznikla jako společný projekt spolupráce Podřipského muzea a společnosti Matana a. s. založené v roce 1992 Židovskou obcí v Praze. Po navázání spolupráce s Podřipským muzeem došlo prozatím k vyčištění hřbitova a zprůchodnění cest, naplánovány jsou i další opravy a znovuobnovení vstupu z Třebízského ulice. Po těchto zásazích již není na hřbitov volný přístup z ulice Farského, pouze v doprovodu průvodce. Podřipské muzeum vynakládá dlouhodobě snahu stále rozšiřovat služby, které přispějí ke zvýšení turistického ruchu i mimo vlastní centrum města Roudnice nad Labem. Prohlídky budou pořádány pro skupiny zájemců od 3 osob. Pokud budou mít o prohlídky zájem jednotlivci, mohou se s námi spojit a budou přiřazeni k některé ze skupin. Prohlídky je možno objednat na tel: 416 810 761, kde získáte další pokyny pro návštěvu tohoto pietního místa. Pozor! Během těchto židovských svátků není přípustné vstupovat na židovské hřbitovy.