ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÉ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  KNIHOVNA
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
               

 

 

 
Vítejte na stránkách Podřipského muzea
v Roudnici nad Labem
                   
 
 
  Aktuální výstavy
     
     
 

   

Tisícíletá tradice české měny

Panelová výstava přibližuje historické tradice současné české měny, které sahají až do poloviny 10. století. Netradiční formou ukazuje hlavní mezníky měnového vývoje, jimiž český stát, který v období středověku a raného novověku představoval hlavního evropského vývozce mincovního stříbra, přispěl k dějinám peněžního oběhu. Autorem je prof. Petr Vorel, dřívější děkan Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, který je členem Československé společnosti věd a umění.

     
     
 

   

Hledání ztracené divočiny

Od 24. září 2022 do 25. ledna 2023 bude Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem hostit putovní fotografickou výstavu přírodovědce Petra Pokorného – vědce oceněného na poli vědy například cenou Otty Wichterleho udělované Akademií věd ČR. Jedná se o autora mnoha vědeckých prací, ale také popularizátora vědy a autora rozhlasových a televizních příspěvků a několika knih. V rámci přiblížení vědeckých poznatků veřejnosti pravidelně přispívá do českých časopisů Vesmír a Živa. Hlavní oblasti vědecké činnosti Petra Pokorného představují kvartérní vědy, paleoekologie, vegetační historie a ekologie, archeologie a krajinářství. Dlouhodobě působí v Centru pro teoretická studia, společném pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Část roku pravidelně tráví na vědeckých expedicích, které probíhají většinou dynamicky a účastníci se pohybují z místa na místo, ale výjimkou nejsou ani případy, kdy je tým upoután na jedno místo řadu týdnů. Zmíněné situace, které mimo vědecké výstupy vedly ke vzniku souboru fotografií unikátně zachycujícího celky a detailní prvky dané lokality v mnoha koutech světa. Jedná se mnohdy o stěží přístupné končiny Afriky, Skandinávie, USA, Grónska a další běžně nedostupná místa. Autor se zde věnuje také situaci v České republice, konkrétně proměnám krajiny severozápadních Čech. Na všech fotografiích je patrné, že autor považující se za amatérského fotografa plně vystihl u objektů pomíjivý okamžik právě dopadajícího světla. Celek tak představuje dokument o náhodných setkáních s pozoruhodnými situacemi v rozličných typech přírody a zde žijícími živočichy. Na výstavě jsou k vidění i artefakty dovezené z jednotlivých expedic. V rámci doprovodných programů, převážně pro školy, je možná realizace workshopu, např. pozorování tématických přírodnin pod mikroskopem (pouštní písek, fosilní uhlíky, semena rostlin atd.). Pro širší veřejnost chystáme v průběhu podzimních měsíců komentovanou prohlídku výstavy s Petrem Pokorným. Přesné datum konání bude k dispozici v následujících týdnech v přehledu kulturních programů města Roudnice nad Labem.

     
     
 
     
  Muzejní besedy, workshopy a komentované prohlídky
   
     
 

   

Keltové a Středomoří

Domníváte se, že Keltové žili jen ve střední Evropě? Nikoli! Keltové byli velmi aktivní v celém tehdejším starověkém světě.

     
     
 

   

Max Švagrovský

Přednáška historičky Anny Jonákové se váže k 170. výročí narození Maxmiliána Švagrovského (1853–1921), roudnického rodáka, dobrodruha a propagátora sportu. Pozornost bude věnována jeho rozličným aktivitám i zajímavému osobnímu životu.

     
     
 

   

Půvaby staré Roudnice

Podřipské muzeum nabízí školám besedy s názvem Půvaby staré Roudnice, které je možné upravit dle individuálního požadavku (obsah i délku). Během setkání budou k dispozici digitalizované fotografie z různých městských částí, zaniklých míst či náhledy na průběh stavebních prací, úprav veřejného prostoru a různých veřejných akcí. K fotografiím máme připravený i výklad a další zajímavosti. Objednání min. 1 týden předem na e-mailu podripskemuzeum@seznam.cz, nebo na telefonu 416 810 761. Cena: 40 Kč/1 žák.

     
     
 

   

Prohlídky židovského hřbitova

Podřipské muzeum od úterý 18. srpna 2014 zahrnulo do svých nabídek pro veřejnost i komentované prohlídky židovského hřbitova nacházejícího se v Třebízského ulici. Nabídka možnosti zpřístupnit tyto prostory vznikla jako společný projekt spolupráce Podřipského muzea a společnosti Matana a. s. založené v roce 1992 Židovskou obcí v Praze. Po navázání spolupráce s Podřipským muzeem došlo prozatím k vyčištění hřbitova a zprůchodnění cest, naplánovány jsou i další opravy a znovuobnovení vstupu z Třebízského ulice. Po těchto zásazích již není na hřbitov volný přístup z ulice Farského, pouze v doprovodu průvodce. Podřipské muzeum vynakládá dlouhodobě snahu stále rozšiřovat služby, které přispějí ke zvýšení turistického ruchu i mimo vlastní centrum města Roudnice nad Labem. Prohlídky budou pořádány pro skupiny zájemců od 3 osob. Pokud budou mít o prohlídky zájem jednotlivci, mohou se s námi spojit a budou přiřazeni k některé ze skupin. Prohlídky je možno objednat na tel: 416 810 761, kde získáte další pokyny pro návštěvu tohoto pietního místa. Upozorňujeme, že na prohlídku je nutno se objednávat několik dní předem. Klíč od hřbitova nelze návštěvníkům zapůjčovat. Pozor! Během těchto židovských svátků není přípustné vstupovat na židovské hřbitovy.