ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÉ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  KNIHOVNA
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
               

 

 

 
Vítejte na stránkách Podřipského muzea
v Roudnici nad Labem
                   
 

Nepřehlédněte

Den židovských památek se koná v neděli 7. 8. 2022 v době od 11 do 18 hodin (vstup po celý den zdarma). V čase mezi 11. a 13. hod. budou probíhat komentované prohlídky. Dále bude umožněn volný vstup.
V muzeu také probíhá výstava obrazů s židovsko-křesťanskou tematikou.


 
 
  Aktuální výstavy
     
     
 

   

Obrazy Václava Lamra

Václav Lamr (1943-2021) se napřed vyučil zedníkem a potom absolvoval uměleckoprůmyslovou školu v Brně na oboru malířské techniky a malbě a v architektuře (1961-1964). Později pracoval jako štukatér v uměleckých řemeslech, divadelní výtvarník, arteterapeut, ošetřovatel na psychiatrii v Želivu a jako ošetřovatel tělesně postižených v Habrovanech.

     
     
 

   

Napoleon Bonaparte v numismatice

Výstava pořádaná k 200. výročí úmrtí Napoleona Bonaparte je zároveň průřezem Napoleonova životního příběhu a jeho nejvýznamnějšími životními událostmi naleznou návštěvníci ukázky bankovek, medailí, vyznamenání, známek či předmětů používaných v jeho době. Výstavu pořádá Podřipské muzeum ve spolupráci s Klubem sběratelů platidel a drobných starožitností.

     
     
 

   

Nástroje paměti

V pátek 25. března 2022 od 15.00 hod. bude v roudnickém Podřipském muzeu probíhat vernisáž výstavy s názvem Nástroje paměti, která je založena na stejnojmenné výstavě konané v Národním muzeu na přelomu let 2020/2021. Z důvodu pandemických opatření zde byla otevřena jen velmi krátce. Úpravy byly nutné pouze z důvodu menších prostorových možností ve stávajících prostorách. Ve vzájemně provázaném celku je zde prezentována podoba nejstaršího písma – klínopisu a jeho média – hliněných tabulek. Nedílnou součást představuje také blok věnovaný slavnému badateli prof. Bedřichu Hroznému a jeho zásluze na rozluštění chetitštiny. Zároveň se zde návštěvníci seznámí s výsledky náročné badatelské, restaurátorské a konzervátorské práce mnoha odborníků. Díky moderním vědeckým metodám byly odhaleny skryté informace, o kterých se texty tabulek nezmiňují a zároveň převedeny do digitální podoby, která umožňuje jejich sdílení a prohlížení všem badatelům na celém světě. Uvedený celek se stal výsledkem projektu podporovaném Ministerstvem kultury České republiky (projekt NAKI DG 16P02M022), na kterém se podíleli odborníci ze tří institucí, Národního muzea, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a vznikl za účelem prezentovat veřejnosti výsledky odborné činnosti. Záměrem výstavy je pohled na kulturu jako proces předávání informací v článcích řetězu: klínopisné tabulky jako příklad uchování poznatků v prvních písemných záznamech – obnovení ztracené kultury díky archeologii – uchování památek v muzeích jako „paměťových institucích“. Pojetí výstavy evokuje cestu karavany mezi obchodními koloniemi, přičemž jednotlivé zastávky představují informační panely o výsledcích bádání. Vitríny s tisíciletými artefakty jsou v tomto případě nahrazeny náhledy zhotovenými nemodernějšími technologiemi a velmi křehké a ohrožené originály tak mohou zůstat uloženy v ochranném prostředí, které je umožní uchovat pro následující generace. Výstava je doplněná také o interaktivní prvky, aby zaujala srozumitelnou formou také děti.

     
     
 
     
  Muzejní besedy, workshopy a komentované prohlídky
   
     
 

   

Prohlídky židovského hřbitova

Podřipské muzeum od úterý 18. srpna 2014 zahrnulo do svých nabídek pro veřejnost i komentované prohlídky židovského hřbitova nacházejícího se v Třebízského ulici. Nabídka možnosti zpřístupnit tyto prostory vznikla jako společný projekt spolupráce Podřipského muzea a společnosti Matana a. s. založené v roce 1992 Židovskou obcí v Praze. Po navázání spolupráce s Podřipským muzeem došlo prozatím k vyčištění hřbitova a zprůchodnění cest, naplánovány jsou i další opravy a znovuobnovení vstupu z Třebízského ulice. Po těchto zásazích již není na hřbitov volný přístup z ulice Farského, pouze v doprovodu průvodce. Podřipské muzeum vynakládá dlouhodobě snahu stále rozšiřovat služby, které přispějí ke zvýšení turistického ruchu i mimo vlastní centrum města Roudnice nad Labem. Prohlídky budou pořádány pro skupiny zájemců od 3 osob. Pokud budou mít o prohlídky zájem jednotlivci, mohou se s námi spojit a budou přiřazeni k některé ze skupin. Prohlídky je možno objednat na tel: 416 810 761, kde získáte další pokyny pro návštěvu tohoto pietního místa. Upozorňujeme, že na prohlídku je nutno se objednávat několik dní předem. Klíč od hřbitova nelze návštěvníkům zapůjčovat. Pozor! Během těchto židovských svátků není přípustné vstupovat na židovské hřbitovy.