ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÉ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  KNIHOVNA
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
               

 

 

 
Vítejte na stránkách Podřipského muzea
v Roudnici nad Labem
                   
 

Nepřehlédněte

V rámci oslav letošního ročníku Dnů evropského dědictví proběhne v obci Dolní Beřkovice o víkendu 9. až 11. září a ve středu 14. září 2022 velká a kvalitně připravená akce s názvem V zámku a v podzámčí, která bude tematicky věnována historii dolnobeřkovické větve šlechtického rodu Lobkowiczů. Podrobný program s uvedením začátků jednotlivých akcí naleznete na www.dolniberkovice.cz.

Slavnostní zahájení výstavy Kurt Epstein – roudnický občan a významná osobnost židovské komunity se uskuteční ve čtvrtek 8. září 2022 od 14:00 v předsálí kinosálu Muzea ghetta Terezín. Přijměte, prosím, pozvání k účasti na vernisáži. Výstava bude nadále přístupná v běžné otevírací době Muzea ghetta, tzn. denně od 9:00 do 17:30 a to až do 30. listopadu 2022.


Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem získalo do sbírky dvě bronzové sekery se středovým lalokem a jeden masivní bronzový náramek s jemnou rytou výzdobou. Více viz Litoměřický deník.


 
 
  Aktuální výstavy
     
     
 

   

Hledání ztracené divočiny

Od 24. září 2022 do 25. ledna 2023 bude Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem hostit putovní fotografickou výstavu přírodovědce Petra Pokorného – vědce oceněného na poli vědy například cenou Otty Wichterleho udělované Akademií věd ČR. Jedná se o autora mnoha vědeckých prací, ale také popularizátora vědy a autora rozhlasových a televizních příspěvků a několika knih. V rámci přiblížení vědeckých poznatků veřejnosti pravidelně přispívá do českých časopisů Vesmír a Živa. Hlavní oblasti vědecké činnosti Petra Pokorného představují kvartérní vědy, paleoekologie, vegetační historie a ekologie, archeologie a krajinářství. Dlouhodobě působí v Centru pro teoretická studia, společném pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Část roku pravidelně tráví na vědeckých expedicích, které probíhají většinou dynamicky a účastníci se pohybují z místa na místo, ale výjimkou nejsou ani případy, kdy je tým upoután na jedno místo řadu týdnů. Zmíněné situace, které mimo vědecké výstupy vedly ke vzniku souboru fotografií unikátně zachycujícího celky a detailní prvky dané lokality v mnoha koutech světa. Jedná se mnohdy o stěží přístupné končiny Afriky, Skandinávie, USA, Grónska a další běžně nedostupná místa. Autor se zde věnuje také situaci v České republice, konkrétně proměnám krajiny severozápadních Čech. Na všech fotografiích je patrné, že autor považující se za amatérského fotografa plně vystihl u objektů pomíjivý okamžik právě dopadajícího světla. Celek tak představuje dokument o náhodných setkáních s pozoruhodnými situacemi v rozličných typech přírody a zde žijícími živočichy. Na výstavě jsou k vidění i artefakty dovezené z jednotlivých expedic. V rámci doprovodných programů, převážně pro školy, je možná realizace workshopu, např. pozorování tématických přírodnin pod mikroskopem (pouštní písek, fosilní uhlíky, semena rostlin atd.). Pro širší veřejnost chystáme v průběhu podzimních měsíců komentovanou prohlídku výstavy s Petrem Pokorným. Přesné datum konání bude k dispozici v následujících týdnech v přehledu kulturních programů města Roudnice nad Labem.

     
     
 

   

Obrazy Václava Lamra

Václav Lamr (1943-2021) se napřed vyučil zedníkem a potom absolvoval uměleckoprůmyslovou školu v Brně na oboru malířské techniky a malbě a v architektuře (1961-1964). Později pracoval jako štukatér v uměleckých řemeslech, divadelní výtvarník, arteterapeut, ošetřovatel na psychiatrii v Želivu a jako ošetřovatel tělesně postižených v Habrovanech.

     
     
 

   

Napoleon Bonaparte v numismatice

Výstava pořádaná k 200. výročí úmrtí Napoleona Bonaparte je zároveň průřezem Napoleonova životního příběhu a jeho nejvýznamnějšími životními událostmi naleznou návštěvníci ukázky bankovek, medailí, vyznamenání, známek či předmětů používaných v jeho době. Výstavu pořádá Podřipské muzeum ve spolupráci s Klubem sběratelů platidel a drobných starožitností.

     
     
 

   

Nástroje paměti

V pátek 25. března 2022 od 15.00 hod. bude v roudnickém Podřipském muzeu probíhat vernisáž výstavy s názvem Nástroje paměti, která je založena na stejnojmenné výstavě konané v Národním muzeu na přelomu let 2020/2021. Z důvodu pandemických opatření zde byla otevřena jen velmi krátce. Úpravy byly nutné pouze z důvodu menších prostorových možností ve stávajících prostorách. Ve vzájemně provázaném celku je zde prezentována podoba nejstaršího písma – klínopisu a jeho média – hliněných tabulek. Nedílnou součást představuje také blok věnovaný slavnému badateli prof. Bedřichu Hroznému a jeho zásluze na rozluštění chetitštiny. Zároveň se zde návštěvníci seznámí s výsledky náročné badatelské, restaurátorské a konzervátorské práce mnoha odborníků. Díky moderním vědeckým metodám byly odhaleny skryté informace, o kterých se texty tabulek nezmiňují a zároveň převedeny do digitální podoby, která umožňuje jejich sdílení a prohlížení všem badatelům na celém světě. Uvedený celek se stal výsledkem projektu podporovaném Ministerstvem kultury České republiky (projekt NAKI DG 16P02M022), na kterém se podíleli odborníci ze tří institucí, Národního muzea, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a vznikl za účelem prezentovat veřejnosti výsledky odborné činnosti. Záměrem výstavy je pohled na kulturu jako proces předávání informací v článcích řetězu: klínopisné tabulky jako příklad uchování poznatků v prvních písemných záznamech – obnovení ztracené kultury díky archeologii – uchování památek v muzeích jako „paměťových institucích“. Pojetí výstavy evokuje cestu karavany mezi obchodními koloniemi, přičemž jednotlivé zastávky představují informační panely o výsledcích bádání. Vitríny s tisíciletými artefakty jsou v tomto případě nahrazeny náhledy zhotovenými nemodernějšími technologiemi a velmi křehké a ohrožené originály tak mohou zůstat uloženy v ochranném prostředí, které je umožní uchovat pro následující generace. Výstava je doplněná také o interaktivní prvky, aby zaujala srozumitelnou formou také děti.

     
     
 
     
  Muzejní besedy, workshopy a komentované prohlídky
   
     
 

   

Ervín Špindler a stavba roudnického mostu

Přednáška historičky Anny Jonákové detailně přiblíží úlohu Ervína Špindlera v jednotlivých fázích stavby přemostění řeky Labe.

     
     
 

   

Prohlídky židovského hřbitova

Podřipské muzeum od úterý 18. srpna 2014 zahrnulo do svých nabídek pro veřejnost i komentované prohlídky židovského hřbitova nacházejícího se v Třebízského ulici. Nabídka možnosti zpřístupnit tyto prostory vznikla jako společný projekt spolupráce Podřipského muzea a společnosti Matana a. s. založené v roce 1992 Židovskou obcí v Praze. Po navázání spolupráce s Podřipským muzeem došlo prozatím k vyčištění hřbitova a zprůchodnění cest, naplánovány jsou i další opravy a znovuobnovení vstupu z Třebízského ulice. Po těchto zásazích již není na hřbitov volný přístup z ulice Farského, pouze v doprovodu průvodce. Podřipské muzeum vynakládá dlouhodobě snahu stále rozšiřovat služby, které přispějí ke zvýšení turistického ruchu i mimo vlastní centrum města Roudnice nad Labem. Prohlídky budou pořádány pro skupiny zájemců od 3 osob. Pokud budou mít o prohlídky zájem jednotlivci, mohou se s námi spojit a budou přiřazeni k některé ze skupin. Prohlídky je možno objednat na tel: 416 810 761, kde získáte další pokyny pro návštěvu tohoto pietního místa. Upozorňujeme, že na prohlídku je nutno se objednávat několik dní předem. Klíč od hřbitova nelze návštěvníkům zapůjčovat. Pozor! Během těchto židovských svátků není přípustné vstupovat na židovské hřbitovy.