ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               
               
               
               
               

.

 

  STÁLÁ EXPOZICE  
   
   
 
                   
 
V prvním patře Podřipského muzea najde návštěvník celkový obraz dějin a osídlení našeho města a kraje, počínaje pravěkým obdobím, které je prezentováno jak četnými archeologickými nálezy, tak také např. modelem domu z mladší doby kamenné. Ve středověké části expozice dominuje mezi ostatními exponáty kamenný znak biskupa Jana IV. z Dražic, který býval původně součástí gotického mostu přes Labe, třetí nejstarší stavby svého druhu na území našeho státu. V této části expozice jsou několikrát ročně instalovány i dočasné výstavy. Novověká část expozice je prezentována jako působení významného rodu Lobkowiczů na Roudnici a obsahuje četné zajímavé exponáty z tohoto období. Od června 2013 je zde trvale umístěna expozice věnovaná etnografovi prof. Karlu Rozumovi – spoluzakladateli Podřipského muzea.

 
 
 
 
 

Samostatnou částí naší expozice jsou dochované části starého kamenného mostu v Roudnici, umístěné ve venkovních prostorách před vstupem do budovy muzea.

 
 
 
 
 
 

Stálá ornitologická expozice

 

Od úterý 30. března 2010 je součástí stálé expozice Podřipského muzea v Roudnici nad Labem také část věnovaná dravému ptactvu a různým druhům sov, rozšířených v oblasti Podřipska.

Autoři této části expozice se tak snaží zaplnit určitou mezeru v její celkové podobě, poněvadž tématice živé přírody byla doposud věnována pozornost pouze prostřednictvím dočasných muzejních výstav. Přestože řada z nich byla v minulosti z hlediska návštěvnosti velmi úspěšná, absence stálé muzejní expozice na toto téma byla pociťována jako určitý deficit.

                 
 
 

Stálá expozice Mechanický Říp

 
 
Pro návštěvníky Podřipského muzea je nově připraveno unikátní pohyblivé diorama „Mechanický Říp“. Inspirací a i částečnou předlohou této expozice byly kolážové pohlednice „Říp budoucnosti“, které vycházely v rozmezí let 1907 až 1918 nákladem R. Kašky v Roudnici n. L.