ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               
               
               
               
               

 

  UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU  
   
   
 
                   
                   
 
U3V KTF UK v Podřipském muzeu
 
 
  Podřipské muzeum změnilo poskytovatele celoživotního vzdělávání, kurzy nyní pořádá Katolická teologická fakulta UK v Praze. Přihlášky jsou k dispozici v pokladně Podřipského muzea, kde je možné je vyplnit a odevzdat. Je možné si je také vyžádat na emailu: podripskemuzeum@seznam.cz. Přihlášky je možné podávat do 30. 9. 2017 včetně. Výuka bude probíhat v prostorách Podřipského muzea v Roudnici nad Labem.

  Nabízené kurzy:

 • Dějiny antického starověku a antického umění (lektor PhDr. Martin Trefný, Ph.D.)
 • Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury (lektor PhDr. Martin Trefný, Ph.D.)
 • Vývoj a historie platidel na území Čech od protohistorie až do současnosti (lektor Václav Šťástka) – novinka, kurz seznamuje i s historickými souvislostmi, poskytuje přehled od objevení prvních keltských mincí na našem území až po proměny oběživa až do vzniku samostatného Československa. Tento kurz je v současné době nejvíce žádaný.

 • Na závěr ještě přidáváme informaci, že k otevření kurzu není již nutný počet 15 osob pro zahájení.
                   
                   
 
U3V UJEP v Podřipském muzeu
 
 
  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je v současnosti členem Asociace univerzit třetího věku. Univerzitu třetího věku uskutečňuje jako celoživotního vzdělávání, které dává seniorům možnost kvalifikovaně a na univerzitní úrovni se seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky a kultury. Ve shodě s vysokoškolským způsobem studia jsou základní organizační formy výuky U3V přednáška, seminář, cvičení a exkurze. Na výuce se podílejí jednotlivé součásti UJEP, přednášky jsou prezentovány akademickými pracovníky UJEP a externími spolupracovníky. Administrativu U3V zajišťuje od roku 2010 Oddělení celoživotního vzdělávání rektorátu (OCV).  Dějiny antického starověku a antického umění

  Kurz Dějiny antického starověku a antického umění (lektor PhDr. Martin Trefný, Ph.D.).
  Foto David Mikoláš, 2014

  Roudnický hrad a zámek

  Kurz Hrady známé i neznámé (lektor Mgr. David Mikoláš). Foto Marek Rubeš, 2015

  Roudnický hrad a zámek

  Kurz Hrady známé i neznámé (lektor Mgr. David Mikoláš). Foto Marek Rubeš, 2015

  Komentovaná prohlídka hradu Kalich u Třebušína

  Kurz Hrady známé i neznámé (lektor Mgr. David Mikoláš). Foto Miloš Hrnčíř, 2016

  Komentovaná prohlídka hradu Oparno u Velemína

  Kurz Hrady známé i neznámé (lektor Mgr. David Mikoláš). Foto David Mikoláš, 2017