ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
               
               
 
                                                                                               

 

  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY  
 
 
 
 
               
 

Mosty vzdělanosti

Putovní panelová výstava zapůjčená od pražského Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Seznamuje s vývojem pedagogických směrů Komenského následovníků v tehdejší Evropě.

     
     
 

Okupace a měna

Mezi zajímavá vystavená platidla můžeme zařadit ručně přetištěné československé jednokoruny a pětikoruny společně s ukázkami nevydaných bankovek v hodnotě 5K a 5000K. V roce 1940 byly zavedeny haléřové mince a postupně byla měna doplněna o jednokorunovou minci, 500, 1000 a 5000 korunové bankovky tištěné dvojjazyčně, některé z nich jsme zařadili mezi vystavené ukázky. Protektorátní mince byly raženy v továrně na nábytek v Lysé nad Labem z technického zinku. Kurz protektorátní koruny byl uměle stanoven v poměru k říšské marce, a to 1 RM : 10 K, ale oficiální kurz byl stanoven 1:6. Tato skutečnost vedla k drancování českých a moravských obchodů. Součástí výstavy jsou také ukázky z terezínské "ghetto" měny, která vešla v platnost v roce 1943. Černý výměrný kurz byl 10 terezínských korun za 1 protektorátní, nebo 100 terezínských korun za 1 říšskou marku.

     
     
 

Příběhy papír-hlína

Výstava tří regionálních autorek: Aleny Šumové, Jarmily Kacarové a Ireny Štyrandové jako celek prezentuje umění spjaté s přírodou a z přírody pocházející. Vystavená díla představují propojení přirozených zdrojů, fantazie a velkého daru nadání spjatého s citem.

     
     
 

Roudnice kdysi a nyní

Dlouhodobá expozice, která se bude ještě rozrůstat.