ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
               
               
 
                                                                                               

 

  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY  
 
 
 
 
               
 

Příběhy papír-hlína

Výstava tří regionálních autorek: Aleny Šumové, Jarmily Kacarové a Ireny Štyrandové jako celek prezentuje umění spjaté s přírodou a z přírody pocházející. Vystavená díla představují propojení přirozených zdrojů, fantazie a velkého daru nadání spjatého s citem.

     
     
 

Roudnice kdysi a nyní

Dlouhodobá expozice, která se bude ještě rozrůstat.