ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
               
               
 
                                                                                               

 

  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY  
 
 
 
 
               
 

Roudnice kdysi a nyní

Dlouhodobá expozice, která se bude ještě rozrůstat.


     
     
 

Fragmenty z dějin Roudnice

Výstavní počin s názvem "Fragmenty z dějin Roudnice" je volně pojat jako soubor izolovaných artefaktů pocházejících výhradně ze sbírek Podřipského muzea. Vlastním cílem je poukázat na dějiny našeho města v předchozích dvou staletích. Vystavené předměty, listiny a fotografie na sebe mnohdy přímo nenavazují, ale účelem je připomenutí bohatého kulturního a společenského života všech vrstev podřipského obyvatelsta. Podřipsko představuje krajinu pod bájnou horou Říp. Jedná se o širokou oblast, přesně neohraničenou administrativně, kulturně, tedy ani národopisně. Jádrem Podřipska je Roudnicko, ale patřily k němu v minulosti i další oblasti - část středních Čech - severní okraj oblasti Slánska, hlavně Velvarsko a část Mělnicka po levém břehu řeky Labe. Proto je mezi vystavenými exponáty zahrnuto i několik archiválií z těchto míst. Kraj s úrodnou půdou vybízel od nepaměti k pěstování hospodářských rostlin a chovu zemědělských zvířat, proto jsme neopominuli ani jeho vazby na tradiční zemědělství typické pro celý region. Byli bychom rádi, kdybychom vzbudili zájem o regionální historii cestou prezentací muzejních sbírek v podobě propojení zašlé krásy s věděním a poznáváním, ukazováním a pozorováním předmětů a skutečností, jenž jsou v okolním světě jinak odsouzeny k pomalému zániku.

     
     
 

Egypt v literatuře před polovinou 19. století

Panelová výstava, pro jejíž vznik byl Inspirací objev hrobového komplexu s pilířovým dvorem princezny Šeretnebtej z 3. tisíciletí př. Kr., dcery pravděpodobně panovníka Niuserrea, zveřejněný v roce 2012 pracovníky Českého egyptologického ústavu FF UK. Jedním z autorů výstavy je známý egyptolog Miroslav Bárta. Zajímavá témata představují také Egypt a Blízký východ v kramářské písni, nebo Egypt ve sbírkách zámeckých.

     
     
 

Putování vzduchem aneb Balony

Panelová výstava představuje literaturu s tematikou vzduchoplavby, která začala vycházet poté, co se v polovině roku 1783 uskutečnily ve Francii první pokusy s balony.