ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
               
               
 
                                                                                               

 

  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY  
 
 
 
 
               
 

Roudnice kdysi a nyní

Dlouhodobá expozice, která se bude ještě rozrůstat.


     
     
 

Dessau-Rosslau. Město Bauhausu v říši zahrad

Výstava pořádaná k 13. výročí partnerské spolupráce mezi městy Dessau–Rosslau a Roudnicí nad Labem bude otevřena pro veřejnost v roudnickém Podřipském muzeu v den Roudnického vinobraní, v sobotu 23. září od 13. hodiny a potrvá do 10. 11. 2017. O stále se vyvíjející spolupráci bylo již v předchozích číslech Roudnických novin napsáno mnoho, proto na úvod jen několik základních informací pro vytvoření představy o nadcházející výstavě. Dessau–Rosslau leží v německém Sasku–Anthalsku a je od Roudnice vzdáleno 270 km, počtem 85 000 obyvatel se řadí mezi tři správní centra této spolkové země. Ke spojení obou měst došlo v roce 2007. Nalezneme zde hned čtyři památky zanesené do seznamu UNESCO, jedná se o biosférickou rezervaci Střední Labe, Bauhaus s domy mistrů školy Bauhausu dále Dessau–Worlitzer Gartenreich – rozsáhlý komplex zámeckých parků a zahrad a poznámky Lutherovy přednášky o Římském dopisu. Počátky družební spolupráce mezi oběma německými městy a Roudnicí ležícími na toku řeky Labe spadají do roku 2004. Po celou dobu trvání se přátelské vztahy rozvíjejí několikrát do roka návštěvami a spoluprácí mezi radnicemi, školami, sportovními kluby a v oblasti kultury. Podobně jako v minulosti bude na výstavě k vidění velké množství fotografického materiálu a dalších předmětů zachycujících důležité momenty partnerské spolupráce, ale i dalších unikátů spojených s lokálními tradicemi. Mezi zajímavé exponáty pocházející z majetku města stojí za zmínku model hradu z Rosslau či model budovy Bauhausu. Zajímavé informace se návštěvníci dozvědí také o tamním průmyslu, kam patří výroba proslulých letadel Junkers či výroba porcelánu. Chybět nebudou ani informace a ukázky z uvedené biosférické rezervace. Po velmi stručném představení tématu letošní výstavy je možné říci, že se stalo již tradicí Podřipského muzea pořádat výstavy, informující návštěvníky o aktivitách spřátelených měst v průběhu let. Mezi další kroky v rozvoji spolupráce je jednání o budoucí výstavě, prezentující město Roudnici nad Labem v německém Dessau–Rosslau, na které se bude Podřipské muzeum podílet s dalšími subjekty. Nově se zapojila do těchto aktivit také Říp o. p. s. Na závěr jen krátká zmínka o tom, že město Roudnice je od počátku 90. let spřáteleno také s francouzským městem Ruelle-sur–Touvre, které bylo představeno na dvou muzejních výstavách v předchozích letech.

     
     
 

Sakrální památky Podřipska

Zajímavé pohledy na Roudnici a Roudnicko přináší nová fotografická výstava s názvem "Sakrální památky Podřipska" již zesnulého roudnického fotografa, kronikáře a sběratele Vladimíra Paudery (1905–1995). Fotografie jsou umístěny v původních paspartách s originálními popisky přímo od autora. Část z nich byla vystavena již v roce 1978 v prostorách roudnické spořitelny. Jelikož Podřipské muzeum ve svých sbírkách disponuje značným množstvím fotografíí Vladimíra Paudery, plánujeme v následujících obdobích ve výstavní činnosti pokračovat. Veřejnost se tak může těšit ještě na další tématicky různě zaměřené cykly. Stávající výstava dvaceti kusů černobílých fotografií potrvá do 2. 1. 2018. Závěrem bychom se rádi zmínili o tom, že rodina Pauderových patřila v našem městě ke starousedlým. Jméno Paudera znali občané nejen v souvislostí s fotografickou činností, ale především ti starší s provozem hodinářství na dnešním náměstí Jana z Dražic či firmou "Rádio Paudera". Podnikatelská činnost zde měla hluboké kořeny zasahující ještě do dob před první svěrovou válkou. Rodina se později přestěhovala do Budyně n. O., kde donedávna žil mladší syn nesoucí stejné jméno po otci. Na závěr bychom rádi uvedli, že fotografie zachycující hodinářský obchod v původní podobě byla vybrána do další části výstavy "Roudnice kdysi a nyní", která je již ke zhlédnutí v budově Městského úřadu a bude brzy rozšířena o několik destítek dalších zajímavých pohledů na naše město.