ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÉ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  KNIHOVNA
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
               
               
 
                                                                                               

 

  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY  
 
 
 
 
               
 

Motivy české krajiny a přírody

Podřipské muzeum zahajuje 23. ledna 2024 výstavu ze své sbírky velkoformátových fotografií roudnického fotografa a sběratele Vladimíra Paudery (1905-1995) s motivy české krajiny a přírody.

     
     
 

Z minulosti podřipských občanských spolků

Dne 15. listopadu 2023 bude v 17.00 hod. slavnostně zahájena výstava věnovaná historii spolkového života v Roudnici a přilehlém okolí, která je výsledkem spolupráce s roudnickým Klubem sběratelů platidel a drobných starožitností. Vernisáž výstavy s úvodní komentovanou prohlídkou bude probíhat v prostorách Podřipského muzea. Provádějícími budou numismatik pan Václav Šťástka společně s muzejním historikem panem Martinem Šindlerem. Návštěvníkům zde budou představeny spolkové reálie z více než padesáti různě zaměřených spolků činných v tehdejším roudnickém okrese spadající do období druhé poloviny 19. století až do roku 1947. Nahlédneme-li krátce do historie Roudnice nad Labem v 19. století, seznáme že se jednalo o menší městečko, jehož obyvatelstvo se živilo obchodem, řemeslem a zemědělstvím. Od 50. let 19. století se zde začal vyvíjet průmysl a došlo k rozvoji hospodářství, politiky a kultury, což mělo za následek zvýšení počtu obyvatelstva a rozrůstání města. Rok 1850 se do zdejší historie vepsal vznikem nového soudního okresu a v roce 1855 i okresu politického, následně v 70. letech 19. století bylo z roudnického a libochovického okresu vytvořeno Okresní hejtmanství. Všechny výše uvedené změny přispěly k mohutnému růstu různě zaměřených spolků, ve kterých působily známé osobnosti významně přispívající ke kulturnímu a politickému rozvoji Roudnice. Mezi nejvýznamnějšími nalezneme například Ervína Špindlera, Augusta Švagrovského, Františka Zinkeho, Heřmana Brodského, Karla Rozuma a další. Začátkem 20. století zde působilo několik desítek spolků sportovních, vzdělávacích, politických, zábavně-vzdělávacích, hospodářských, odborných, podpůrných, veteránských, hasičských a náboženských. Vybrané exponáty výstavy se skládají z ukázek spolkových odznaků, pozvánek, medailí, zvacích plakátů, praporů, fotografií a pohlednic pocházejících z muzejní sbírky a od soukromých sběratelů. Vzhledem k obsáhlosti a proměnlivosti historie a velkému početnímu zastoupení spolků je k výstavě připravený doprovodný program pro školy i širokou veřejnost v podobě komentovaných prohlídek v expozici, které bude možné po předchozím objednání zajistit skupinám od pěti osob. Podrobnosti objednání naleznete v městském kulturním přehledu. Výstava potrvá do 15. března 2024.