ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
               
               
 
                                                                                               

 

  NAŠI PARTNEŘI  
 
 
 
 
               
 

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové

Hlavním posláním Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové je zajišťování vysokoškolského vzdělávání a vědecké činnosti v oblastech náležejících do tradičního zaměření fakult filozofického směru, jakými jsou historie, archivnictví, politologie, archeologie, filozofie a sociologie.

     
 

Keltoi

KELTOI je občanské sdružení zaregistrované u Ministerstva vnitra dne 15. 2. 1994 pod registračním číslem II/S-OS/1-23507/94-R, IČ: 48682535, DIČ: 048-48682535. Posláním sdružení je rozvíjet kulturní a společenský život, práce s dětmi a mládeží a organizování akcí pro děti, mládež i dospělé.

     
 

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Předchůdcem muzea byl vlastivědný spolek Excursionsclub, založený v roce 1878. Vlastní muzejní historie se začala psát rokem 1899, kdy byla zahájena činnost Muzejního spolku, k otevření muzea došlo v roce 1900. Základem sbírky muzea jsou přírodovědné, společenskovědné a knihovědné fondy, které vznikaly činností místních spolků a nadšených jednotlivých sběratelů - donátorů muzea. Dnes pečují odborní pracovníci o bezmála půl milionu předmětů a sbírku dále rozšiřují a doplňují. Na ploše 2100 m2 je ve stálých expozicích muzea vystaveno na 5400 exponátů.

     
 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Uměleckoprůmyslové museum v Praze je výzkumnou organizací ve smyslu zákona č. 110/2009 Sb. Jeho hlavním předmětem činnosti je provádět základní a aplikovaný výzkum v oblasti dějin českého a zahraničního užitého umění, designu, knižní kultury, fotografie a oděvní tvorby. Muzeum odborně spravuje a vědecky zpracovává umělecké sbírky a výsledky své vědeckovýzkumné práce prezentuje prostřednictvím odborných publikací, výstav a expozicí, přednášek a dalších kulturně-výchovných akcí.

     
 

Ohradech.eu

Web (nejen) o severočeských hradech a zříceninách.

     
 

Klub sběratelů platidel a drobných starožitností

Činnosti spolku jsou zejména sběratelská činnost, což je hlavním posláním spolku, poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb v oblasti numismatiky a příbuzných oborů.