AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  NOVINKY
 
  PUBLIKACE
 
  ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  KONTAKT
 
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 
Veřejná přednáška Věry Noskové, zakladatelky Českého klubu skeptiků - SISYFOS na téma Módní hry s minulými životy.
 
 
 
                   
 
Jde o jednu z mnoha léčitelských praktik, která má mít terapeutické účinky. Kdo se této módní aktivitě věnuje a proč, kdo se jí podrobuje? Minulé životy jsou především náboženský fenomén – zatímco křesťané, muslimové a judaisté věří v posmrtný život, hinduisté a buddhisté věří převtělování – člověk nežije jen jednou, ale mnohokrát a v různých tělech a podobách.
Techniky „ponořování“: hypnóza, regresní terapie, holotropní dýchání, vzácněji halucinogeny. Řádění traumatismů v 80. letech v USA. Syndrom falešné paměti – vzpomínky nejsou přesným obrazem událostí. Sugescí lze vyvolat i falešné fantazijní vzpomínky, například na „minulé životy“.