AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  NOVINKY
 
  PUBLIKACE
 
  ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  KONTAKT
 
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

Multimediální přednáška o bitvě u Zborova

 
 
 
                   
 

28. října v nejvýznamnější den české státnosti Podřipské muzeum uspořádalo pro návštěvníky multimediální přednášku na téma zborovské bitvy. Tuto dodnes opomíjenou významnou historickou událost přiblížil na četných vlastních fotografiích a filmovém materiálu pan Dalibor Filáček, který je zakládajícím členem sdružení přátel vojenské historie „Background“ a také místopředsedou mělnické jednoty Čs. Obce Legionářské.

Součástí přednášky bylo i poutavé vyprávění z letošní cesty na Ukrajinu, kterou podnikli tři fandové vojenské historie. Tato skupinka inspirována p. Filáčkem navštívila v červnu významná místa zborovského bojiště. V rámci pietního aktu u Bratské mohyly v Kalinivce vztyčili českou vlajku a za pomoci místních úřadů symbolicky umístili kámen z hory Říp. Pan František Macek z Bechlína a René Kontra z Neratovic návštěvníky přednášky seznámili s neutěšeným stavem pietních míst a se svým záměrem tyto věci napravit.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
 
V samotném závěru přednášky předal pan D. Filáček prsť z kóty Mogila, přítomnému místostarostovi p. V. Urbanovi. Tato zemina z bojiště, která byla vyzvednuta v rámci letní cesty, byla následně uložena v Podřipském muzeu.