AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  NOVINKY
 
  PUBLIKACE
 
  ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  KONTAKT
 
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

Nová archeologická instalace v Podřipském muzeu

 
 
 
 

V červnu roku 2007 byl v Krabčicích, při kopání nehlubokého příkopu určeného k uzemnění hromosvodu jednoho rodinného domu, objeven kostrový hrob. Tato událost tehdy vzbudila jak pozornost mnoha krabčických občanů, tak také regionálního či celorepublikového tisku, který o ní několikrát informoval. Pracovníci Podřipského muzea v Roudnici nad Labem, kteří hrob odborně vyzvedli, konstatovali, že se jedná o hrob z pozdní doby kamenné, který je možno přiřadit tzv. kultuře se šňůrovou keramikou. Tato kultura byla v období cca 2900-2500 př. Kr. rozšířena na území středních a severozápadních Čech a její příslušníci pohřbívali své mrtvé ve skrčené poloze na boku, se specifickou orientací vzhledem ke světovým stranám a s dalšími typickými znaky. Tomu odpovídala i poloha zemřelého, uloženého v Krabčickém hrobě. Jeho tělo leželo na levém boku ve směru západ-východ, hlavou k východu a s obličejem obráceným směrem k jihu. Na základě této typické orientace bylo určeno, že se jedná o hrob ženy. Tento předpoklad potvrdila i antropologická analýza ostatků, provedená pracovníky Národního muzea v Praze. Podle ní se jednalo o hrob ženy starší než 50 let, vysoké 165 cm. Hrob obsahoval destruované zbytky jedné nádoby, méně dochované zlomky druhé nádoby a několik dalších keramických střepů. Zhruba v prostoru hrudníku byl objeven pazourkový nástroj-čepel. Již v průběhu zpracování nálezu hrobu se na muzejní pracovníky obrátila řada roudnických občanů, kteří se zajímají o muzejní činnost s dotazem, jaká bude další budoucnost vlastních archeologických nálezů i samotných pozůstatků z krabčického hrobu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
Tyto dotazy přivedly muzejní pracovníky k myšlence zhotovení jeho věrného modelu a vystavení ve stále expozici Podřipského muzea. Nápad byl realizován v počátečních měsících roku 2011. Od nynějška se tedy mohou zájemci o nejstarší minulost Podřipského regionu z řad školní mládeže nebo i dospělých, seznámit s tímto novým přírůstkem expozice, vystaveným v autentické poloze, který je zároveň významnou připomínkou pravěké minulosti krajiny kolem hory Řípu.