AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  NOVINKY
 
  PUBLIKACE
 
  ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  KONTAKT
 
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

Mapa pocitů prozradí, jak se v Roudnici cítíme.

 
 
 
                   
 
 
 
 
 
                   
 
Podřipské muzeum ve spolupráci s městem Roudnice nad Labem organizuje během června zajímavý projekt. V rámci tohoto projektu se v muzeu uskuteční workshop pro žáky základních a středních škol, kteří budou moct vyjádřit své pocity z navštívených míst v Roudnici, a to jednoduchou formou, kdy jednotlivým místům na mapě přiřadí barvu odpovídající dojmu z návštěvy.
Výsledkem bude aktuální mapa pocitů, která zjišťuje, jaká místa připadají studentům riziková a která naopak bezpečná a proč. Mapa jednoznačně určí nejkonfliktnější a nejoblíbenější místa ve městě a jeho bezprostředním okolí. Výzkum zahrne všechny věkové kategorie studující mládeže. Zjištění charakteru města umožní zlepšení služeb, kultivaci jednotlivých míst, možnou úpravu městských částí, celkově tedy zlepšení kvality života ve městě.
Druhá část projektu bude probíhat na frekventovaných místech přímo ve městě. Zde budou rozmístěny panely s pocitovými mapami, kde mohou také ostatní občané, pomocí barevných puntíků, vyjádřit své pocity.
Očekávaným výstupem celého projektu by měl být ucelený názor na Roudnici a ideálně konkrétní návrhy, které budou město dále rozvíjet. Konečným výsledkem bude dlouhodobý koncept úpravy některých míst, a také návod co vybudovat v nevyužitých lokalitách, aby nenarušila ráz a atraktivitu Roudnice jako historického města.