AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  NOVINKY
 
  PUBLIKACE
 
  ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  KONTAKT
 
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

PŘEDNÁŠKA INTELIGENCE ROSTLIN

 
 
 
                   
 
                   
 
Během dlouhodobého vývoje vytvořily rostliny blízké spojenectví s mnoha druhy říše živočichů. Moderní věda soustavně studuje mechanizmy jejich komunikace a vnímání nejrůznějších signálů. Klade si otázky o povaze jejich „inteligence“, možnostech existence jejich „nervového systému“, o nástrojích s jejichž pomocí rostliny vidí, slyší, hmatají, očichávají či ochutnávají svět.

Přednáška je součástí programu Českého klubu skeptiků Sisyfos – pro podporu kritického myšlení a vědeckého přístupu. Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný je známým botanikem, profesorem Katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který již řadu let zkoumá interakce rostlin mezi sebou navzájem i s jejich okolím. Na toto téma uvede přednášku Inteligence rostlin v Podřipském muzeu dne 18. 4. od 17.00 hodin.