AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  NOVINKY
 
  PUBLIKACE
 
  ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  KONTAKT
 
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 
Zájemci o zoubkovaný svět navštívili Podřipské muzeum.
 
 
 
                   
 

Druhého dubna byla v Podřipském muzeu slavnostně otevřena nová výstava pod názvem „Filatelie na Podřipsku“.

Hlavním bodem vernisáže byla přednáška pana Mgr. Jaroslava Malečka, který v současné době předsedá Svazu českých filatelistů v Praze.
Pan Jaroslav Maleček své posluchače provedl barvitým světem známek od nejranějších dob poštovnictví až po současnost.
Nejen vysoká odborná úroveň přednášky, ale často i spletité osudy nejdražších známek světa, poutala pozornost posluchačů po celou dobu přednášky. Potěšující byla přítomnost příslušníků nejmladší generace. Právě v posledním desetiletí zájem o filatelii mezi dětmi a mládeží prudce poklesl.
Příjemným překvapením na závěr byla malá pozornost v podobě kolekce pamětních dopisnic, které si odnesl každý návštěvník vernisáže.

Výstava je otevřena pouze do konce měsíce dubna.