ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
Kontaktní adresa
 
PODŘIPSKÉ MUZEUM
Náměstí Jana z Dražic 101
413 01 Roudnice n. Labem
tel.: 416 810 761
 
 
Otevírací doba
 
říjen-květen
po: zavřeno
út-pá: 10.00-16.00
12.00-12.30 - polední přestávka
so-ne: zavřeno
Prohlídky v sobotu a v neděli jsou možné pro skupiny od 5 osob po tel. objednání!
 
červen
po: zavřeno
út-pá: 10.00-16.30
12.00-12.30 - polední přestávka
so: 13.00-17.00
ne: zavřeno
 
červenec-září
po: zavřeno
út-pá: 10.00-16.30
12.00-12.30 - polední přestávka
so-ne: 13.00-17.00
 
Vstupné
 
základní: 40 Kč
snížené: 30 Kč (děti, studující, důchodci)
volné: děti do 6 let, držitelé karet ISIC, ITIC, AMG
vstupné do roudnických památek v rámci komentovaných prohlídek Podřip. muzea pro veřejnost a roud. školy: viz tabulka
 
 
KamDnesVyrazíme.cz
               

 

 

 
Vítejte na stránkách Podřipského muzea
v Roudnici nad Labem
                   
 

Důležité sdělení

Vážení návštěvníci, v muzejní pokladně jsou pro vás připraveny kroniky a pamětní knihy Města Roudnice nad Labem z let 1962 až 1990. Pokud byste měli zájem do nich nahlédnout, kontaktuje, prosím, personál.

 
 
  Aktuální výstavy
                   
     
 

   

Fragmenty z dějin Roudnice

Výstavní počin s názvem "Fragmenty z dějin Roudnice" je volně pojat jako soubor izolovaných artefaktů pocházejících výhradně ze sbírek Podřipského muzea. Vlastním cílem je poukázat na dějiny našeho města v předchozích dvou staletích. Vystavené předměty, listiny a fotografie na sebe mnohdy přímo nenavazují, ale účelem je připomenutí bohatého kulturního a společenského života všech vrstev podřipského obyvatelsta. Podřipsko představuje krajinu pod bájnou horou Říp. Jedná se o širokou oblast, přesně neohraničenou administrativně, kulturně, tedy ani národopisně. Jádrem Podřipska je Roudnicko, ale patřily k němu v minulosti i další oblasti - část středních Čech - severní okraj oblasti Slánska, hlavně Velvarsko a část Mělnicka po levém břehu řeky Labe. Proto je mezi vystavenými exponáty zahrnuto i několik archiválií z těchto míst. Kraj s úrodnou půdou vybízel od nepaměti k pěstování hospodářských rostlin a chovu zemědělských zvířat, proto jsme neopominuli ani jeho vazby na tradiční zemědělství typické pro celý region. Byli bychom rádi, kdybychom vzbudili zájem o regionální historii cestou prezentací muzejních sbírek v podobě propojení zašlé krásy s věděním a poznáváním, ukazováním a pozorováním předmětů a skutečností, jenž jsou v okolním světě jinak odsouzeny k pomalému zániku.


     
     
 

   

Egypt v literatuře před polovinou 19. století

Panelová výstava, pro jejíž vznik byl Inspirací objev hrobového komplexu s pilířovým dvorem princezny Šeretnebtej z 3. tisíciletí př. Kr., dcery pravděpodobně panovníka Niuserrea, zveřejněný v roce 2012 pracovníky Českého egyptologického ústavu FF UK. Jedním z autorů výstavy je známý egyptolog Miroslav Bárta. Zajímavá témata představují také Egypt a Blízký východ v kramářské písni, nebo Egypt ve sbírkách zámeckých.


     
     
 

   

Putování vzduchem aneb Balony

Panelová výstava představuje literaturu s tematikou vzduchoplavby, která začala vycházet poté, co se v polovině roku 1783 uskutečnily ve Francii první pokusy s balony.


     
     
 
     
  Muzejní besedy, workshopy a komentované prohlídky
   
     
 

   

Komentovaná prohlídka výstavy Fragmenty z dějin Roudnice

Zajímají vás podrobněji moderní dějiny Roudnice? Chcete se dozvědět širší souvislosti o vystavených předmětech, dokumentech či fotografiích? Máte zájem nahlédnout do městských kronik či pamětních knih z minulého století? Přijďte nás navštívit a společně s Klubem sběratelů platidel a drobných starožitností můžeme projít celou výstavou. Další komentovaná prohlídka bude následovat 1. září 2017 od 10:00 hodin.

     
     
 

   

Prohlídky židovského hřbitova

Podřipské muzeum od úterý 18. srpna 2014 zahrnulo do svých nabídek pro veřejnost i komentované prohlídky židovského hřbitova nacházejícího se v Třebízského ulici. Nabídka možnosti zpřístupnit tyto prostory vznikla jako společný projekt spolupráce Podřipského muzea a společnosti Matana a. s. založené v roce 1992 Židovskou obcí v Praze. Po navázání spolupráce s Podřipským muzeem došlo prozatím k vyčištění hřbitova a zprůchodnění cest, naplánovány jsou i další opravy a znovuobnovení vstupu z Třebízského ulice. Po těchto zásazích již není na hřbitov volný přístup z ulice Farského, pouze v doprovodu průvodce. Podřipské muzeum vynakládá dlouhodobě snahu stále rozšiřovat služby, které přispějí ke zvýšení turistického ruchu i mimo vlastní centrum města Roudnice nad Labem. Prohlídky budou pořádány pro skupiny zájemců od 3 osob. Pokud budou mít o prohlídky zájem jednotlivci, mohou se s námi spojit a budou přiřazeni k některé ze skupin. Prohlídky je možno objednat na tel: 416 810 761, kde získáte další pokyny pro návštěvu tohoto pietního místa. Pozor! Během těchto židovských svátků není přípustné vstupovat na židovské hřbitovy. Cesta z Třebízského ulice po schodech na židovský hřbitov je z technických důvodů uzavřena.