ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÉ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  KNIHOVNA
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
 
 
 
 
               
 
               

 

 

 
Vítejte na stránkách Podřipského muzea
v Roudnici nad Labem
                   
 
 
  Aktuální výstavy
     
     
 

   

Motivy české krajiny a přírody

Podřipské muzeum zahajuje 23. ledna 2024 výstavu ze své sbírky velkoformátových fotografií roudnického fotografa a sběratele Vladimíra Paudery (1905-1995) s motivy české krajiny a přírody.

     
     
 

   

Z minulosti podřipských občanských spolků

Dne 15. listopadu 2023 bude v 17.00 hod. slavnostně zahájena výstava věnovaná historii spolkového života v Roudnici a přilehlém okolí, která je výsledkem spolupráce s roudnickým Klubem sběratelů platidel a drobných starožitností. Vernisáž výstavy s úvodní komentovanou prohlídkou bude probíhat v prostorách Podřipského muzea. Provádějícími budou numismatik pan Václav Šťástka společně s muzejním historikem panem Martinem Šindlerem. Návštěvníkům zde budou představeny spolkové reálie z více než padesáti různě zaměřených spolků činných v tehdejším roudnickém okrese spadající do období druhé poloviny 19. století až do roku 1947. Nahlédneme-li krátce do historie Roudnice nad Labem v 19. století, seznáme že se jednalo o menší městečko, jehož obyvatelstvo se živilo obchodem, řemeslem a zemědělstvím. Od 50. let 19. století se zde začal vyvíjet průmysl a došlo k rozvoji hospodářství, politiky a kultury, což mělo za následek zvýšení počtu obyvatelstva a rozrůstání města. Rok 1850 se do zdejší historie vepsal vznikem nového soudního okresu a v roce 1855 i okresu politického, následně v 70. letech 19. století bylo z roudnického a libochovického okresu vytvořeno Okresní hejtmanství. Všechny výše uvedené změny přispěly k mohutnému růstu různě zaměřených spolků, ve kterých působily známé osobnosti významně přispívající ke kulturnímu a politickému rozvoji Roudnice. Mezi nejvýznamnějšími nalezneme například Ervína Špindlera, Augusta Švagrovského, Františka Zinkeho, Heřmana Brodského, Karla Rozuma a další. Začátkem 20. století zde působilo několik desítek spolků sportovních, vzdělávacích, politických, zábavně-vzdělávacích, hospodářských, odborných, podpůrných, veteránských, hasičských a náboženských. Vybrané exponáty výstavy se skládají z ukázek spolkových odznaků, pozvánek, medailí, zvacích plakátů, praporů, fotografií a pohlednic pocházejících z muzejní sbírky a od soukromých sběratelů. Vzhledem k obsáhlosti a proměnlivosti historie a velkému početnímu zastoupení spolků je k výstavě připravený doprovodný program pro školy i širokou veřejnost v podobě komentovaných prohlídek v expozici, které bude možné po předchozím objednání zajistit skupinám od pěti osob. Podrobnosti objednání naleznete v městském kulturním přehledu. Výstava potrvá do 15. března 2024.

     
     
 
     
  Muzejní besedy, workshopy a komentované prohlídky
   
     
 

   

Výroba plstěného mýdla s Markétou Doležalovou Bakešovou

Výroba mýdla zaplstěného v obalu z ovčí vlny, které déle vydrží, slouží jako jemný peeling, nepotřebuje mýdlenku a nezůstávají po něm mýdlové stopy. Během používání se vlna na mýdle utahuje a zaplsťuje, když dojde, zůstane po něm eco-houbička, kterou můžete nadále používat. Pro výrobu budou k dispozici domácí mýdla z kvalitních surovin. Máte-li doma mýdlo, které byste si chtěli oplstit, přineste jej. Přihlášení minimálně 3 dny předem na tel. 416 810 761 (10-15 hod.) nebo v pokladně muzea.

     
     
 

   

Půvaby staré Roudnice

Podřipské muzeum nabízí školám besedy s názvem Půvaby staré Roudnice, které je možné upravit dle individuálního požadavku (obsah i délku). Během setkání budou k dispozici digitalizované fotografie z různých městských částí, zaniklých míst či náhledy na průběh stavebních prací, úprav veřejného prostoru a různých veřejných akcí. K fotografiím máme připravený i výklad a další zajímavosti. Objednání min. 1 týden předem na e-mailu podripskemuzeum@seznam.cz, nebo na telefonu 416 810 761.

     
     
 

   

Prohlídky židovského hřbitova

Podřipské muzeum od úterý 18. srpna 2014 zahrnulo do svých nabídek pro veřejnost i komentované prohlídky židovského hřbitova nacházejícího se v Třebízského ulici. Nabídka možnosti zpřístupnit tyto prostory vznikla jako společný projekt spolupráce Podřipského muzea a společnosti Matana a. s. založené v roce 1992 Židovskou obcí v Praze. Po navázání spolupráce s Podřipským muzeem došlo prozatím k vyčištění hřbitova a zprůchodnění cest, naplánovány jsou i další opravy a znovuobnovení vstupu z Třebízského ulice. Po těchto zásazích již není na hřbitov volný přístup z ulice Farského, pouze v doprovodu průvodce. Podřipské muzeum vynakládá dlouhodobě snahu stále rozšiřovat služby, které přispějí ke zvýšení turistického ruchu i mimo vlastní centrum města Roudnice nad Labem. Prohlídky budou pořádány pro skupiny zájemců od 3 osob. Pokud budou mít o prohlídky zájem jednotlivci, mohou se s námi spojit a budou přiřazeni k některé ze skupin. Prohlídky je možno objednat na tel: 416 810 761, kde získáte další pokyny pro návštěvu tohoto pietního místa. Upozorňujeme, že na prohlídku je nutno se objednávat několik dní předem. Klíč od hřbitova nelze návštěvníkům zapůjčovat. Pozor! Během těchto židovských svátků není přípustné vstupovat na židovské hřbitovy.