ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
Kontaktní adresa
 
PODŘIPSKÉ MUZEUM
Náměstí Jana z Dražic 101
413 01 Roudnice n. Labem
tel.: 416 810 761
 
 
Otevírací doba
 
říjen-květen
po: zavřeno
út-pá: 10.00-16.00
12.00-12.30 - polední přestávka
so-ne: zavřeno
Prohlídky v sobotu a v neděli jsou možné pro skupiny od 5 osob po tel. objednání!
 
červen
po: zavřeno
út-pá: 10.00-16.30
12.00-12.30 - polední přestávka
so: 13.00-17.00
ne: zavřeno
 
červenec-září
po: zavřeno
út-pá: 10.00-16.30
12.00-12.30 - polední přestávka
so-ne: 13.00-17.00
 
Vstupné
 
základní: 40 Kč
snížené: 30 Kč (děti, studující, důchodci)
volné: děti do 6 let, držitelé karet ISIC, ITIC, AMG
vstupné do roudnických památek v rámci komentovaných prohlídek Podřip. muzea pro veřejnost a roud. školy: viz tabulka
 
 
               

 

 

 
Vítejte na stránkách Podřipského muzea
v Roudnici nad Labem
                   
 

Důležité sdělení

30. 11. 2017: Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu

"Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na rekonstrukci prostor Podřipského muzea"

1) Výzva k podání nabídky

2) Zadávací dokumentace

3) Příloha č. 1: Projektová dokumentace

4) Přílohy č. 2 a 3: ZD

5) Příloha č. 4: Závazný návrh Smlouvy o dílo

 
 
 
  Exponát měsíce
 
 
Exponát měsíce
 

Sací lahvička pro kojence vyrobená ze skla.
Předmět náleží do sbírky Podřipského muzea a pochází z oblasti rakouského
Horního Podunají. Datovat ho lze do období 4. až 5. století po Kr. Exponát
měsíce naleznete v pravěké expozici.

 
 
 
  Aktuální výstavy
                   
     
 

   

Umět tak létat jako pták a milovat jak dítě...

Roudnické Podřipské muzeum zve od 5. 1. 2018 všechny příznivce fotoartu na výstavu paní Antonie Brídlové. Do současné doby tato fotografka uspořádala několik úspěšných výstav fotografií i fotografiky, například v Českých Budějovicích v galerii „Nahoře“ na téma „Národní povaha“, nebo výstava umělecké fotografie pod názvem „Odkaz růží“ a „Staré a nové“. Sama o sobě napsala: "K fotografování mne přivedla nutnost v souvislosti s pracovní příležitostí ve Fotolabu. V této práci jsem se našla, fotografování mi zcela změnilo život. Vstávala jsem přede dnem, jezdila do práce prvním vlakem a před začátkem pracovní doby, s východem slunce, jsem se toulala probouzejícím se městem, vracela se domů pozdě večer a od té doby mne fotoaparát provází na každém kroku. Ke grafické tvorbě mne inspirovaly obrazy Elišky Vorlové. Mým učitelem digitální foto-grafiky byl pedagog a grafik, pan Leopold Kyslinger, který mi tímto otevřel cestu k sebevyjádření obrazem beze slov." Mezi další dosažené úspěchy Antonie Brídlové lze zařadit uveřejněné fotografické práce v časopise FotoVideo a v mezinárodním časopise „Revolutionart“ na téma „Paranormální jevy“, „Vintage“, „Spravedlnost“ „Záhady světa“ a „Čest a sláva“. Od internationalartgallery.org získala v roce 2014 ocenění, jako talent a objev roku v „Art Photography”. A v roce 2015 pod záštitou InternationalArtGallery se zúčastnila prodejní výstavy v OC Plzeň.


     
     
 

   

Jakub Jan Ryba. Nejen jako autor České mše vánoční

V Podřipském muzeu od 8. 12. 2017 do 4. 1. 2018 bude probíhat výstava věnovaná hudebnímu skladateli, pedagogovi a spisovateli Jakubu Janu Rybovi. Výstavu půjčilo Národní pedagogické muzeum v Praze. Jelikož se jedná o soubor mnoha panelů s informacemi vztahujícími se k této slavné osbonosti, rozhodli jsme se obohatit celý počin ještě o díla z paličkované krajky a o tradiční české ozdoby z přírodních materiálů patřící nejen na vánoční stromky, ale i na stůl či sloužící jako další výzdoba. Všechna díla pocházejí z dílny paní Ivanky Špundové, Evy Smolné, Markéty Tallerové, Jiřiny Šustrové a jejich žaček, které s Podřipským muzeem již mnoho let spolupracují. Výstava se návštěvníkům snaží přiblížit, jak vypadala nejen škola koncem 18. a začátkem 19. století, ale i adventní výzdoba domácnosti. Slavnostní vernisáž výstavy proběhne v pátek 8. prosince od 16. hodiny.


     
     
 

   

Sakrální památky Podřipska

Zajímavé pohledy na Roudnici a Roudnicko přináší nová fotografická výstava s názvem "Sakrální památky Podřipska" již zesnulého roudnického fotografa, kronikáře a sběratele Vladimíra Paudery (1905–1995). Fotografie jsou umístěny v původních paspartách s originálními popisky přímo od autora. Část z nich byla vystavena již v roce 1978 v prostorách roudnické spořitelny. Jelikož Podřipské muzeum ve svých sbírkách disponuje značným množstvím fotografíí Vladimíra Paudery, plánujeme v následujících obdobích ve výstavní činnosti pokračovat. Veřejnost se tak může těšit ještě na další tématicky různě zaměřené cykly. Stávající výstava dvaceti kusů černobílých fotografií potrvá do 2. 1. 2018. Závěrem bychom se rádi zmínili o tom, že rodina Pauderových patřila v našem městě ke starousedlým. Jméno Paudera znali občané nejen v souvislostí s fotografickou činností, ale především ti starší s provozem hodinářství na dnešním náměstí Jana z Dražic či firmou "Rádio Paudera". Podnikatelská činnost zde měla hluboké kořeny zasahující ještě do dob před první svěrovou válkou. Rodina se později přestěhovala do Budyně n. O., kde donedávna žil mladší syn nesoucí stejné jméno po otci. Na závěr bychom rádi uvedli, že fotografie zachycující hodinářský obchod v původní podobě byla vybrána do další části výstavy "Roudnice kdysi a nyní", která je již ke zhlédnutí v budově Městského úřadu a bude brzy rozšířena o několik destítek dalších zajímavých pohledů na naše město.


     
 
     
  Muzejní besedy, workshopy a komentované prohlídky
   
     
 

   

Andersen - život pohádkáře

Úvod přednášky numismatika Zdeňka Plíhala se ponese v duchu pohádky H. Ch. Andersena CÍNOVÝ VOJÁČEK a ve zbytku se posluchači seznámí s desetikorunovou bankovkou, mincemi a medailemi s portrétem tohoto světoznámého autora.

     
     
 

   

Světlo v době Ježíšově

Jak lidé svítili a uchovávali světlo ve starověku? Čím byly osvícené jesličky, ve kterých spatřil světlo světa Ježíšek? Prezentace starověkého osvětlení spojená s vyprávěním archeologa s možností zhlédnout originály starověkých svítidel. Vhodné pro všechny věkové kategorie. Doprovodný program je možné mimo uvedenou dobu objednat emailem od 28. 11. do 21. 12., kromě pondělí, úterý a středy.

     
     
 

   

Prohlídky židovského hřbitova

Podřipské muzeum od úterý 18. srpna 2014 zahrnulo do svých nabídek pro veřejnost i komentované prohlídky židovského hřbitova nacházejícího se v Třebízského ulici. Nabídka možnosti zpřístupnit tyto prostory vznikla jako společný projekt spolupráce Podřipského muzea a společnosti Matana a. s. založené v roce 1992 Židovskou obcí v Praze. Po navázání spolupráce s Podřipským muzeem došlo prozatím k vyčištění hřbitova a zprůchodnění cest, naplánovány jsou i další opravy a znovuobnovení vstupu z Třebízského ulice. Po těchto zásazích již není na hřbitov volný přístup z ulice Farského, pouze v doprovodu průvodce. Podřipské muzeum vynakládá dlouhodobě snahu stále rozšiřovat služby, které přispějí ke zvýšení turistického ruchu i mimo vlastní centrum města Roudnice nad Labem. Prohlídky budou pořádány pro skupiny zájemců od 3 osob. Pokud budou mít o prohlídky zájem jednotlivci, mohou se s námi spojit a budou přiřazeni k některé ze skupin. Prohlídky je možno objednat na tel: 416 810 761, kde získáte další pokyny pro návštěvu tohoto pietního místa. Pozor! Během těchto židovských svátků není přípustné vstupovat na židovské hřbitovy.