ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
Kontaktní adresa
 
PODŘIPSKÉ MUZEUM
Náměstí Jana z Dražic 101
413 01 Roudnice n. Labem
tel.: 416 810 761
 
 
Otevírací doba
 
říjen-květen
po: zavřeno
út-pá: 10.00-16.00
12.00-12.30 - polední přestávka
so-ne: zavřeno
Prohlídky v sobotu a v neděli jsou možné pro skupiny od 5 osob po tel. objednání!
 
červen
po: zavřeno
út-pá: 10.00-16.30
12.00-12.30 - polední přestávka
so: 13.00-17.00
ne: zavřeno
 
červenec-září
po: zavřeno
út-pá: 10.00-16.30
12.00-12.30 - polední přestávka
so-ne: 13.00-17.00
 
Vstupné
 
základní: 40 Kč
snížené: 30 Kč (děti, studující, důchodci)
volné: děti do 6 let, držitelé karet ISIC, ITIC, AMG
vstupné do roudnických památek v rámci komentovaných prohlídek Podřip. muzea pro veřejnost a roud. školy: viz tabulka
 
 
KamDnesVyrazíme.cz
               

 

 

 
Vítejte na stránkách Podřipského muzea
v Roudnici nad Labem
                   
 
 
  Exponát měsíce
 
 
Exponát měsíce
 

Sací lahvička pro kojence vyrobená ze skla.
Předmět náleží do sbírky Podřipského muzea a pochází z oblasti rakouského
Horního Podunají. Datovat ho lze do období 4. až 5. století po Kr. Exponát
měsíce naleznete v pravěké expozici.

 
 
 
 
  Aktuální výstavy
                   
     
 

   

Dessau-Rosslau. Město Bauhausu v říši zahrad

Výstava pořádaná k 13. výročí partnerské spolupráce mezi městy Dessau–Rosslau a Roudnicí nad Labem bude otevřena pro veřejnost v roudnickém Podřipském muzeu v den Roudnického vinobraní, v sobotu 23. září od 13. hodiny a potrvá do 10. 11. 2017. O stále se vyvíjející spolupráci bylo již v předchozích číslech Roudnických novin napsáno mnoho, proto na úvod jen několik základních informací pro vytvoření představy o nadcházející výstavě. Dessau–Rosslau leží v německém Sasku–Anthalsku a je od Roudnice vzdáleno 270 km, počtem 85 000 obyvatel se řadí mezi tři správní centra této spolkové země. Ke spojení obou měst došlo v roce 2007. Nalezneme zde hned čtyři památky zanesené do seznamu UNESCO, jedná se o biosférickou rezervaci Střední Labe, Bauhaus s domy mistrů školy Bauhausu dále Dessau–Worlitzer Gartenreich – rozsáhlý komplex zámeckých parků a zahrad a poznámky Lutherovy přednášky o Římském dopisu. Počátky družební spolupráce mezi oběma německými městy a Roudnicí ležícími na toku řeky Labe spadají do roku 2004. Po celou dobu trvání se přátelské vztahy rozvíjejí několikrát do roka návštěvami a spoluprácí mezi radnicemi, školami, sportovními kluby a v oblasti kultury. Podobně jako v minulosti bude na výstavě k vidění velké množství fotografického materiálu a dalších předmětů zachycujících důležité momenty partnerské spolupráce, ale i dalších unikátů spojených s lokálními tradicemi. Mezi zajímavé exponáty pocházející z majetku města stojí za zmínku model hradu z Rosslau či model budovy Bauhausu. Zajímavé informace se návštěvníci dozvědí také o tamním průmyslu, kam patří výroba proslulých letadel Junkers či výroba porcelánu. Chybět nebudou ani informace a ukázky z uvedené biosférické rezervace. Po velmi stručném představení tématu letošní výstavy je možné říci, že se stalo již tradicí Podřipského muzea pořádat výstavy, informující návštěvníky o aktivitách spřátelených měst v průběhu let. Mezi další kroky v rozvoji spolupráce je jednání o budoucí výstavě, prezentující město Roudnici nad Labem v německém Dessau–Rosslau, na které se bude Podřipské muzeum podílet s dalšími subjekty. Nově se zapojila do těchto aktivit také Říp o. p. s. Na závěr jen krátká zmínka o tom, že město Roudnice je od počátku 90. let spřáteleno také s francouzským městem Ruelle-sur–Touvre, které bylo představeno na dvou muzejních výstavách v předchozích letech.


     
     
 

   

Sakrální památky Podřipska

Zajímavé pohledy na Roudnici a Roudnicko přináší nová fotografická výstava s názvem "Sakrální památky Podřipska" již zesnulého roudnického fotografa, kronikáře a sběratele Vladimíra Paudery (1905–1995). Fotografie jsou umístěny v původních paspartách s originálními popisky přímo od autora. Část z nich byla vystavena již v roce 1978 v prostorách roudnické spořitelny. Jelikož Podřipské muzeum ve svých sbírkách disponuje značným množstvím fotografíí Vladimíra Paudery, plánujeme v následujících obdobích ve výstavní činnosti pokračovat. Veřejnost se tak může těšit ještě na další tématicky různě zaměřené cykly. Stávající výstava dvaceti kusů černobílých fotografií potrvá do 2. 1. 2018. Závěrem bychom se rádi zmínili o tom, že rodina Pauderových patřila v našem městě ke starousedlým. Jméno Paudera znali občané nejen v souvislostí s fotografickou činností, ale především ti starší s provozem hodinářství na dnešním náměstí Jana z Dražic či firmou "Rádio Paudera". Podnikatelská činnost zde měla hluboké kořeny zasahující ještě do dob před první svěrovou válkou. Rodina se později přestěhovala do Budyně n. O., kde donedávna žil mladší syn nesoucí stejné jméno po otci. Na závěr bychom rádi uvedli, že fotografie zachycující hodinářský obchod v původní podobě byla vybrána do další části výstavy "Roudnice kdysi a nyní", která je již ke zhlédnutí v budově Městského úřadu a bude brzy rozšířena o několik destítek dalších zajímavých pohledů na naše město.


     
 
     
  Muzejní besedy, workshopy a komentované prohlídky
   
     
 

   

Světlo v době Ježíšově

Jak lidé svítili a uchovávali světlo ve starověku? Čím byly osvícené jesličky, ve kterých spatřil světlo světa Ježíšek? Prezentace starověkého osvětlení spojená s vyprávěním archeologa s možností zhlédnout originály starověkých svítidel. Vhodné pro všechny věkové kategorie. Doprovodný program je možné mimo uvedenou dobu objednat emailem od 28. 11. do 21. 12., kromě pondělí, úterý a středy.

     
     
 

   

Prohlídky židovského hřbitova

Podřipské muzeum od úterý 18. srpna 2014 zahrnulo do svých nabídek pro veřejnost i komentované prohlídky židovského hřbitova nacházejícího se v Třebízského ulici. Nabídka možnosti zpřístupnit tyto prostory vznikla jako společný projekt spolupráce Podřipského muzea a společnosti Matana a. s. založené v roce 1992 Židovskou obcí v Praze. Po navázání spolupráce s Podřipským muzeem došlo prozatím k vyčištění hřbitova a zprůchodnění cest, naplánovány jsou i další opravy a znovuobnovení vstupu z Třebízského ulice. Po těchto zásazích již není na hřbitov volný přístup z ulice Farského, pouze v doprovodu průvodce. Podřipské muzeum vynakládá dlouhodobě snahu stále rozšiřovat služby, které přispějí ke zvýšení turistického ruchu i mimo vlastní centrum města Roudnice nad Labem. Prohlídky budou pořádány pro skupiny zájemců od 3 osob. Pokud budou mít o prohlídky zájem jednotlivci, mohou se s námi spojit a budou přiřazeni k některé ze skupin. Prohlídky je možno objednat na tel: 416 810 761, kde získáte další pokyny pro návštěvu tohoto pietního místa. Pozor! Během těchto židovských svátků není přípustné vstupovat na židovské hřbitovy.