ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÁ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
               

 

 

 
Vítejte na stránkách Podřipského muzea
v Roudnici nad Labem
                   
 
 
  Aktuální výstavy
     
     
 

   

Příběhy papír-hlína

Výstava tří regionálních autorek: Aleny Šumové, Jarmily Kacarové a Ireny Štyrandové jako celek prezentuje umění spjaté s přírodou a z přírody pocházející. Vystavená díla představují propojení přirozených zdrojů, fantazie a velkého daru nadání spjatého s citem.

     
     
 
     
  Muzejní besedy, workshopy a komentované prohlídky
   
     
 

   

Ohlédnutí za devítkami

Beseda s J. Padevětem se pro nemoc ruší, náhradní termín bude včas zveřejněn v kult. přehledu. Loňského roku jsme si v našem městě připomněli řadu významných výročí nejen z hlediska regionálního, ale rovněž celostátního. Ani letošní rok 2019 však v tomto ohledu nebude méně důležitý. Jednou z chystaných akcí Podřipského muzea a Městské knihovny Ervína Špindlera je setkání s badatelem a spisovatelem Jiřím Padevětem pojaté jako celkové ohlédnutí za událostmi upálení Jana Palacha, březnové okupace r. 1939 a listopadové revoluce v r. 1989.

     
     
 

   

Historické devítky

Cyklus kulturních aktivit u příležitosti významných výročí roku 1939, 1969 a 1989.

     
     
 

   

Prohlídky židovského hřbitova

Podřipské muzeum od úterý 18. srpna 2014 zahrnulo do svých nabídek pro veřejnost i komentované prohlídky židovského hřbitova nacházejícího se v Třebízského ulici. Nabídka možnosti zpřístupnit tyto prostory vznikla jako společný projekt spolupráce Podřipského muzea a společnosti Matana a. s. založené v roce 1992 Židovskou obcí v Praze. Po navázání spolupráce s Podřipským muzeem došlo prozatím k vyčištění hřbitova a zprůchodnění cest, naplánovány jsou i další opravy a znovuobnovení vstupu z Třebízského ulice. Po těchto zásazích již není na hřbitov volný přístup z ulice Farského, pouze v doprovodu průvodce. Podřipské muzeum vynakládá dlouhodobě snahu stále rozšiřovat služby, které přispějí ke zvýšení turistického ruchu i mimo vlastní centrum města Roudnice nad Labem. Prohlídky budou pořádány pro skupiny zájemců od 3 osob. Pokud budou mít o prohlídky zájem jednotlivci, mohou se s námi spojit a budou přiřazeni k některé ze skupin. Prohlídky je možno objednat na tel: 416 810 761, kde získáte další pokyny pro návštěvu tohoto pietního místa. Pozor! Během těchto židovských svátků není přípustné vstupovat na židovské hřbitovy.