ÚVODNÍ STRÁNKA
 
  AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
 
  O NÁS
 
  STÁLÉ EXPOZICE
 
  PROGRAM PRO VEŘEJNOST
 
  PUBLIKACE
 
  ODBORNÁ ČINNOST
 
  ARCHIV
 
  PERSONALIA
 
  NAŠI PARTNEŘI
 
  U3V
 
  KNIHOVNA
 
  NUMISMATICI
 
  KONTAKT
 
 
 
 
 
               
 
               

 

 

 
Vítejte na stránkách Podřipského muzea
v Roudnici nad Labem
                   
 
 
 
  Aktuální výstavy
     
     
 

   

Naše orchideje

Muzejní exkurze za orchidejemi jako součást právě probíhající výstavy velkoformátových fotografií orchidejí Českého středohoří v Podřipském muzeu. Navštívíme PP Radouň s bohatou populací vstavače vojenského a nejen jeho. Sraz na návsi v Radouni, exkurzi povede jeden z autorů fotografické výstavy v muzeu, geolog V. Vlačiha.

     
     
 

   

Obojživelníci Českého středohoří

Fotovýstava zapůjčená z CHKO České středohoří.

     
     
 
     
  Muzejní besedy, workshopy a komentované prohlídky
   
     
 

   

Archeologické léto 2024

Letiště je významnou archeologickou lokalitou na území města Roudnice nad Labem. Již ve třicátých letech byly na tomto místě profesorem Dobrem prozkoumány hroby z období stěhování národů, z nichž se dochovala překrásná destičkovitá spona. Že se jednalo o polykulturní lokalitu, naznačují i nálezy kostrových hrobů kultury se šňůrovou keramikou. V roce 2015 byl při stavbě stanice letecké záchranné služby objeven vykradený knížecí hrob bylanské kultury. Sraz v 10:00 hodin na parkovišti u letiště, vstup zdarma!

     
     
 

   

Půvaby staré Roudnice

Podřipské muzeum nabízí školám besedy s názvem Půvaby staré Roudnice, které je možné upravit dle individuálního požadavku (obsah i délku). Během setkání budou k dispozici digitalizované fotografie z různých městských částí, zaniklých míst či náhledy na průběh stavebních prací, úprav veřejného prostoru a různých veřejných akcí. K fotografiím máme připravený i výklad a další zajímavosti. Objednání min. 1 týden předem na e-mailu podripskemuzeum@seznam.cz, nebo na telefonu 416 810 761.

     
     
 

   

Prohlídky židovského hřbitova

Podřipské muzeum od úterý 18. srpna 2014 zahrnulo do svých nabídek pro veřejnost i komentované prohlídky židovského hřbitova nacházejícího se v Třebízského ulici. Nabídka možnosti zpřístupnit tyto prostory vznikla jako společný projekt spolupráce Podřipského muzea a společnosti Matana a. s. založené v roce 1992 Židovskou obcí v Praze. Po navázání spolupráce s Podřipským muzeem došlo prozatím k vyčištění hřbitova a zprůchodnění cest, naplánovány jsou i další opravy a znovuobnovení vstupu z Třebízského ulice. Po těchto zásazích již není na hřbitov volný přístup z ulice Farského, pouze v doprovodu průvodce. Podřipské muzeum vynakládá dlouhodobě snahu stále rozšiřovat služby, které přispějí ke zvýšení turistického ruchu i mimo vlastní centrum města Roudnice nad Labem. Prohlídky budou pořádány pro skupiny zájemců od 3 osob. Pokud budou mít o prohlídky zájem jednotlivci, mohou se s námi spojit a budou přiřazeni k některé ze skupin. Prohlídky je možno objednat na tel: 416 810 761, kde získáte další pokyny pro návštěvu tohoto pietního místa. Upozorňujeme, že na prohlídku je nutno se objednávat několik dní předem. Klíč od hřbitova nelze návštěvníkům zapůjčovat. Pozor! Během těchto židovských svátků není přípustné vstupovat na židovské hřbitovy: 23.4.2024, 24.4.2024, 29.4.2024, 30.4.2024 (Pesach); 12.6.2024, 13.6.2024 (Šavuot); 3.10.2024, 4.10.2024 (Roš hašana); 12.10.2024 (Jom kipur); 17.10.2024, 18.10.2024, 24.10.2024, 25.10.2024 (Sukot).